Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hòa Bình

 Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hậu Giang

 Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hậu Giang

Các bước thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh

Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện báo cáo

Bước 5: Cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài

  •   

 

Quảng Cáo

Lời bình nổi bật