Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các bước thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh

Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện báo cáo

Bước 5: Cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài

  •   

 

Quảng Cáo

Lời bình nổi bật